استقبال رسمی دکتر روحانی از رییس جمهور ترکیه

چهارشنبه 12 مهر 1396 - 13:03

شناسه خبر: 101030