در جلسه هیات دولت : امام حسین(ع) نه تنها مظهر ایستادگی ، شجاعت ، شهامت و ایثار بلکه امام صلح و فتوت و مردانگی هم بود

چهارشنبه 5 مهر 1396 - 20:56

شناسه خبر: 100955