در جلسه هیات دولت: شهید حججی اسماعیل زمان است/ نگاه آرام شهید حججی در مسیر قربانگاه، برای افتخار ملی ما کافی است/ جوانان ما در مسیر اهداف بلند و خاندان رسالت آماده ایثار هستند

چهارشنبه 8 شهريور 1396 - 11:14

شناسه خبر: 100464