در ضیافت افطار با اساتید و پزشکان : امام راحل و مقام معظم رهبری به شنیدن صدای رسای مردم اهتمام داشته و دارند

چهارشنبه 24 خرداد 1396 - 20:33

شناسه خبر: 100109