بازدید سرزده از ایستگاه سلامت اورژانس در بزرگراه تهران-کرج، پایگاه امداد و نجات جاده ای چیتگر و پایگاه راهور جاده ای

Thu 21 - March 2019 - 10:58

news id: 108876  

- رئیس‌جمهوری

- دیدارهای داخلی